ایران رتبه چهارم تولید علم جهان در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی را دارد

ایران رتبه چهارم تولید علم جهان در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی را دارد

دبیر از توسعه علم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی خبر داد

محمدرضا شمس اردکانی گفت: از نظر علمی و عملی به جایگاه خوب و جایگاه جهانی قابل قبولی در زمینه گیاهان دارویی دست یافته ایم.

وی با بیان اینکه سابقه استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی در این زمینه به هزاران سال پیش می رسد، تصریح کرد: پس از تاسیس دانشکده های طب سنتی در سال 1385، با موفقیت و شتاب خوبی در جهان خود را نشان دادیم. حوزه تولید علمی و دو سال پیش (2022) توانستیم رتبه چهارم را در سطح جهانی کسب کنیم که موفقیت بسیار ویژه ای است.

شمس الاردکانی گفت: اداره اقتصاد علم بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری تلاش و عزم جدی دارد تا موضوع و فصل بسیار مهمی در حوزه طب سنتی و طب سنتی داشته باشد. گیاهان دارویی در پازل یک ایران قدرتمند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش گیاهان دارویی اضافه کرد: در این راستا شرکت های دانش بنیان خوبی در حوزه تولید، ساخت و استخراج داریم که ستاد نیز از آنها حمایت خواهد کرد.

به گفته وی، مردم ایران از نظر فرهنگی، تمدنی و تاریخی نگاه خوبی به عطاری دارند و عطاری در اکثر موارد توانسته اعتماد و رضایت مردم را جلب کند.

وی بیان کرد: شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف خوب کار کرده اند و باید دست در دست هم جلو برویم و توانمندی ها را افزایش دهیم. در سال های اخیر بازگشت به طبیعت در همه زمینه ها رواج پیدا کرده است و امیدواریم با تلاش خود و استفاده از همه ظرفیت ها بیش از پیش موفق باشیم.

شمس اردکانی طب سنتی ایران را سلامت محور دانست و افزود: بسیاری از آموزه های طب سنتی ایران مبتنی بر اصلاح سبک زندگی است و با توجه به اینکه این آموزه ها ریشه در فرهنگ مردم دارد، از مقبولیت و دسترسی خوبی برخوردار است. خدمات به مردم . آسان است.

وی ادامه داد: ارتقای سلامت و کاهش بیماری ها مستلزم ارتقای سطح فرهنگ سلامت در بین مردم و تغییر رفتار آنهاست. امروزه به دلیل تغییر در سبک زندگی، نوع تغذیه، کم تحرکی و … و با وجود کنترل بیماری های واگیر و عفونی، بار بیماری های غیر واگیر افزایش یافته است.

شمس الاردکانی در خاتمه، رعایت اصول تغذیه بر اساس طب سنتی را مهمترین اصل حفظ سلامت دانست.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8727925/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C