چین وتوی قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل از سوی آمریکا را غم انگیز خواند
تهران- ایرنا- چین به وتوی قطعنامه پذیرش کامل عضویت فلسطین در سازمان توسط آمریکا واکنش نشان داد و آن را ناامیدکننده خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85449516/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7