شروع حمایت از نخبگان کارگر با اجرای فهرستی از حمایت از «نخبگان درون سازمانی»

شروع حمایت از نخبگان کارگر با اجرای فهرستی از حمایت از «نخبگان درون سازمانی»

روح‌الله دهقانی، رئیس بنیاد ملی نخبگان، یکی از برگزیدگان جشنواره «تشکر از نخبگان، تیم‌های کاری و واحدهای نمونه» است و تاکید کرد که مفهوم نخبگی محدود به طبقه دانشگاهی نیست و جامعه کارگری برجسته ترین نخبگان ملت را شاهد بود و اضافه کرد: تصور عمومی از نخبگان، افراد دانشگاهی هستند، در حالی که نخبگان اینگونه نیستند، محدود به قشر خاصی از جامعه است و جامعه کارگری ما از حضور افرادی که به میدان می آیند منتفع می شود. . معنای جدیدی برای نخبگان از طریق تلاش، خلاقیت و نوآوری آنها.

وی بر لزوم تبیین و تبیین تعریف جامعه از کارگر نخبه تاکید کرد و ادامه داد: در ادبیات و باور عمومی ما کارگر کسی است که کار یدی و خدماتی انجام می دهد در حالی که اکثریت حاضران در این مقوله را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. محقق هستند. پس ما یک مفهوم کلی از کارگر و یک مفهوم تخصصی داریم، اما در کل تعریف دقیقی از مفهوم کارگر وجود ندارد و ناقص است.

دهقانی با تاکید بر اینکه تشویق و سوق دادن کل جامعه به سمت کارآفرینی صحیح نیست، ادامه داد: بکارگیری جامعه در مشاغل مختلف در جامعه را می توان در دو مقوله برشمرد. دسته اول استخدام کارآفرین و دسته دوم افرادی هستند که در یک شرکت، سازمان یا صنعت کار می کنند. من بارها تاکید کرده ام که تشویق همه افراد جامعه به کارآفرین شدن یک اشتباه استراتژیک بزرگ است. در نگاه اول، کارآفرینی مقوله ای شیک به نظر می رسد، اما تمام نیازهای کشور را پوشش نمی دهد و لزوماً با استعداد علمی همراه نیست، بلکه مستلزم ریسک بالا، تعاملات تجاری و … است. از طرفی افرادی هستند که خداوند به آنها استعدادهای دیگری مانند توانایی ایده پردازی، تحلیل، تفکر، تدبر، بینش و بسیاری توانایی های دیگر داده است که قطعا تشویق چنین فردی به کارآفرینی اشتباه است. . بلوغ انسان این است که توانایی خود را بشناسد و در موقعیت مناسب از آن استفاده کند.

وقتی به یک کارگر نخبه اشاره می کنیم، منظور افرادی است که توانایی ها و ویژگی های منحصر به فردی دارند و بر اساس توانایی ها و استعدادهای خود نیازی را برآورده می کنند.

دهقانی با بیان اینکه بسط مفهوم نخبگی از محیط دانشگاهی و دانشگاهی به تمامی رشته های نخبگانی در بنیاد ملی نخبگان به طور جدی در حال انجام است، ادامه داد: به دنبال گسترش مفهوم نخبگی از فضای دانشگاهی هستیم. تنها کسانی که در دانشگاه هستند نخبه محسوب نمی شوند و سایر رشته ها مانند صنعت، فرهنگ، هنر، مدیریت و کارآفرینی از جمله رشته هایی هستند که از طریق تدوین مقررات در نخبگان ملی حوزه های جدیدی برای شناسایی و تعریف نخبگان خواهند بود. موسسه، نهاد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه نخبگان کار و صنعت طلایه داران حوزه نخبگی در کشور هستند، ادامه داد: نوآوری محیط های متعددی دارد و در بسترهای مختلف شکل می گیرد. انواع مختلفی از نوآوری وجود دارد، از جمله نوآوری فرآیند، نوآوری محصول، نوآوری بازتابی و نوآوری بهبود. نوآوری ها در محیط مناسب رشد می کنند. به عنوان مثال، نوآوری های بهبود در شرکت ها و پارک های صنعتی شکوفا می شود. در یک محیط صنعتی و شرکتی، بهترین نوآوری ها و پیشرفت ها در دست کسانی است که در آن محیط کار می کنند.

دهقانی با بیان اینکه ایده های نوآورانه و بهبودیافته در دست نخبگان در هر نهادی رخ می دهد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که صنعت ما در برخی موارد از دانشگاه ها احساس رضایت نمی کند همین است. نوآوری در صنعت دارای محدودیت ها و الزاماتی است که نخبگان دانشگاهی ممکن است از آن آگاه نباشند. به همین دلیل، نوآوری دانشگاهی به تنهایی در بهبود صنعت مؤثر نیست. بنابراین، نوآوری در یک سازمان تنها می تواند تحت تأثیر افرادی باشد که در آن سازمان کار می کنند.

وی در این خصوص به تدوین آیین نامه داخلی نخبگان اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت فراوان نخبگان و متخصصانی که در قلب این صنعت فعالیت می کنند، آیین نامه داخلی نخبگان در سال جاری تدوین و اجرا می شود. نخبه متخصصی است که فرآیندی را در یک صنعت بهبود می‌بخشد، محصول جدیدی را معرفی می‌کند، استانداردی را پیاده‌سازی می‌کند و صدها برابر بیشتر از هزینه‌ای که برای خود دارد، به صنعت سود می‌رساند. نخبگان ملی با هدف حمایت از نخبگان درون سازمانی یا اصلاح کلی نخبگان کارگری، برنامه ای برای تدوین و اجرای مقررات دارد.

معتقدم حفظ نیروی انسانی نخبه نسبت به سایر حوزه ها بهتر است و امیدوارم فرآیند شناسایی، ارزیابی و حمایت از نخبگان درون سازمانی و سایر حوزه ها مانند نخبگان کارآفرینی، مدیریت، صنعت، فرهنگ، هنر و سایر حوزه ها باشد. در دوره آتی که این جلسه برگزار می شود، برنامه ریزی شده است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8724635/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C