سیستم کمک راننده تسلا احتمالا به زودی وارد چین می شود

سیستم کمک راننده تسلا احتمالا به زودی وارد چین می شود

ایلان ماسک می گوید تسلا ممکن است به زودی سیستم کمک راننده خود را در دسترس مشتریان چینی قرار دهد. ماسک در پاسخ به کاربری که پرسید: “تسلا چه زمانی سیستم کمک راننده را در چین معرفی می کند؟” پاسخ داد: “به احتمال زیاد به زودی امکان پذیر خواهد بود.”

تسلا چهار سال پیش سیستم کمک راننده خود را معرفی کرد. اما با وجود درخواست های مکرر مشتریان، هنوز وارد چین نشده است. در سال های اخیر، خودروسازان چینی با ارائه سیستم های مشابه به دنبال پیشی گرفتن از تسلا بوده اند.

سیستم پیشرفته کمک راننده XNGP در خودروهای Xpeng بسیار شبیه به سیستم کمک راننده تسلا است.

منبع: زومیت

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8716078/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF