رابطه تکان دهنده بین استفاده از رسانه های اجتماعی و سیگار الکترونیکی

رابطه تکان دهنده بین استفاده از رسانه های اجتماعی و سیگار الکترونیکی

یک مطالعه جدید نشان می دهد که کودکان و جوانانی که زمان زیادی را صرف مرور اینستاگرام و TikTok می کنند، بیشتر از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند.

این مطالعه که در مجله Thorax منتشر شد، شامل داده‌های 10808 شرکت‌کننده بین 10 تا 25 سال در انگلستان بود.

تجزیه و تحلیل نشان داد که 0.8 درصد از کسانی که از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند سیگار الکترونیکی می کشند و این درصد در بین افرادی که حدود یک تا سه ساعت در روز از آن استفاده می کنند به 2.4 درصد افزایش می یابد. همچنین برای افرادی که 4 تا 6 ساعت در روز از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند به 3.8 درصد و برای افرادی که بیش از 7 ساعت در روز به سایت های شبکه های اجتماعی اعتیاد دارند به 4 درصد می رسد.

در مورد سیگار کشیدن منظم، 2 درصد از کسانی که از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند گزارش کرده اند که در حال حاضر سیگار می کشند، در مقایسه با 9.2 درصد کسانی که یک تا چهار ساعت در روز از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و سیگار می کشند.

این درصد در بین افرادی که 4 تا 6 ساعت در روز از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند به 12.2 درصد و در بین افرادی که 7 ساعت یا بیشتر از سایت های اینترنتی استفاده می کردند به 15.7 درصد رسید.

محققان دانشکده بهداشت عمومی در امپریال کالج لندن گفتند شواهد قطعی وجود دارد که نشان می دهد شرکت های سیگار الکترونیکی از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی محصولات خود استفاده می کنند.

آنها افزودند: شبکه های اجتماعی ممکن است از طریق تبلیغات مستقیم و هدفمند و استفاده از تأثیرگذاران پرداخت شده توسط صنعت دخانیات، استعمال دخانیات و سیگار الکترونیکی را ترویج کنند.

این مطالعه به شواهدی اضافه می کند که تبلیغات آنلاین احتمال اینکه کودکان سیگارهای الکترونیکی را امتحان کنند را افزایش می دهد.

منبع: دیلی میل

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8737237/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C