تهیه “غذای پزشکی” از ژل های امولسی حاوی لیپاز پانکراس

تهیه "غذای پزشکی" از ژل های امولسی حاوی لیپاز پانکراس

وی افزود: لیپاز پانکراس یکی از مهم ترین آنزیم های هضم چربی ها و یکی از ناپایدارترین آنزیم های پانکراس است. مهمترین مشکل افراد مبتلا به نارسایی پانکراس، کمبود یا کمبود آنزیم لیپاز است.

این محقق افزود: عدم هضم چربی لوزالمعده جبران ناپذیر است و از آنجایی که چربی منبع اصلی انرژی است، احتمال سوء تغذیه افزایش می یابد و در نتیجه کمبود ویتامین ها و ریزمغذی ها بروز می کند. این باعث نارسایی پانکراس آنزیم لیپاز در بدن می شود. با توجه به اینکه ژلان قادر به تشکیل هیدروژل های وابسته به دما و مقاوم به اسید است. می توان از آن برای تهیه غذاهای دارویی استفاده کرد که اجازه می دهد داروی مورد نظر به طور ایمن از معده عبور کند.

این یک فارغ التحصیل دکترا در رشته علوم و صنایع غذایی از دانشگاه است خواندن انگلستان در ادامه به تعریف غذاهای طبی پرداخت و گفت: غذاهای طبی نسل جدیدی از مواد غذایی هستند که با غذاهای رایج و همچنین غذاهای فوق مفید تفاوت دارند و هدف از تهیه و مصرف این دسته از غذاها کمک به درمان بیماران است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ژلان قابلیت تشکیل هیدروژل های وابسته به دما و مقاوم به اسید را دارد، می توان از آن در تهیه غذاهای دارویی استفاده کرد تا داروی مورد نیاز را با خیال راحت از معده عبور دهد.

(برچسب ها به ترجمه) پزشکی

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8727116/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C