قطع دسترسی بین المللی به اینترنت در قلمرو کشورهای همسایه دلیل این اختلال است

16:32 – 20 ژوئیه 1403 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق حساب مجازی خود از قطع شدن حدود 40 درصد از ظرفیت اینترنت بین المللی در کشورهای همسایه خبر داد و نوشت: وی افزود: با تمهیدات شرکت زیرساخت مخابرات برای توزیع ترافیک بین المللی اینترنت از سایر مسیرها، تنها کمتر از نیمی از… ادامه خواندن قطع دسترسی بین المللی به اینترنت در قلمرو کشورهای همسایه دلیل این اختلال است