دومین نمایشگاه ملی «آبادیران» با شعار «نوآوری برای آبادی» آغاز به کار می کند.

دومین نمایشگاه ملی آبادان با شعار «نوآوری برای توسعه» و با هدف رفع چالش های مناطق محروم و روستایی، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و توسعه زنجیره ارزش توانمندی های بومی مناطق کم برخوردار از 31 خردادماه برگزار می شود. تا ساعت 25 در مسجد امام خمینی تهران. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که قرار است… ادامه خواندن دومین نمایشگاه ملی «آبادیران» با شعار «نوآوری برای آبادی» آغاز به کار می کند.