۷۰ درصد سالمندان کره‌جنوبی تمایل به ادامه فعالیت های کاری دارند

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، نتایج یک نظرسنجی که امروز منتشر شد، نشان می دهد که در گرماگرم افزایش سن جامعه کره‌جنوبی و رشد امید به زندگی، نزدیک به ۷۰ درصد از شهروندان سالخورده کره جنوبی می گویند که خواهان ادامه شغل تا ۷۳ سالگی هستند.

کره جنوبی در حال حاضر با چالش جمعیتی ناشی از نرخ پایین زاد و ولد و پیری سریع دست و پنجه نرم می کند.

۵۷.۱ درصد از شرکت کنندگان دلیل اصلی این امر را تامین زندگی اعلام کرده و ۳۴.۷ درصد هم می خواهند تا زمانی که شرایط سلامتی آنها اجازه می دهد کار کنند.

در حال حاضر شمار سالمندان شاغل ۸.۷۷ میلیون نفر برآورد شده است که ۴۹۶ هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

در این میان میانگین امید به زندگی نوزادان کره جنوبی متولد شده در سال ۲۰۲۰ به ۸۳.۵ سال رسیده است که بیش از هفت سال بیشتر از دو دهه قبل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84833841/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

انتظار می رود این کشور در سال ۲۰۲۵ به یک جامعه فوق سالمند بدل شود که در آن نسبت افراد رده سنی ۶۵ سال و بالاتر ۲۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل خواهد داد. این کشور در سال ۲۰۱۷ به دلیل سهم بیش از ۱۴ درصدی این رده سنی به عنوان جامعه ای سالخورده شناخته شد.

نظرسنجی انجام شده توسط اداره آمار کره جنوبی نشان می دهد که ۱۰.۳۵ میلیون یا ۶۸.۵ درصد از ۱۵.۱ میلیون نفر جمعیت رده سنی ۵۵ تا ۷۹ سال گفته اند که می خواهند در آینده به کار ادامه دهند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.