یهیود نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- در طول هفته های اخیر بسیاری از کارگزاری های وال استریت با توجه به شاخص های ثبات‌بخش اقتصادی و تدابیر و سیاست های حمایتی تأثیرگذار، پیش بینی های خود نسبت به رشد اقتصادی سالانه چین را بهبود بخشیده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249760/%DB%8C%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3