گوترش: سایه جنگ هسته‌ای دوباره بر روی کره زمین ظاهر شده است


تهران- ایرنا- آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: اکنون که برخی کشورها تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای می‌کنند، سایه جنگ هسته‌ای دوباره بر روی کره زمین ظاهر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190296/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA