گمانه‌زنی‌ها در مورد تخریب بنای یادبود اتحاد با کره جنوبی در پیونگ‌یانگ


تهران- ایرنا- برخی گزارش‌ها احتمال تخریب یک بنای تاریخی در پایتخت کره شمالی را به دستور کیم جونگ اون رهبر این کشور
مطرح می‌کنند؛ این بنا نمادی از هدف آشتی با کره جنوبی محسوب می‌شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364018/%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1