گزارش اطلاعاتی آمریکا: رئیس کره‌شمالی هیچ قصدی برای مذاکره هسته‌ای ندارد


تهران- ایرنا- یک گزارش اطلاعاتی آمریکا حاکی از این است که کیم جونگ اون رئیس کره‌شمالی مطمئنا هیچ قصدی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85416346/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C