گردشگران چینی از پرداخت هزینه صدور ویزای کره جنوبی معاف می شوند


تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد گردشگران چینی برای اخذ ویزای این کشور از پرداخت هرگونه مبلغ معاف می شوند و تعداد پروازهای میان این دو کشور افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219732/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF