گام‌های آسیایی‌ در مسیر دلارزدایی


تهران- ایرنا-دلار آمریکا که دهه‌ها بر تجارت جهانی سلطه داشته و در موارد متعدد به عنوان اهرم فشار و نوعی سلاح ازسوی دولت واشنگتن برای پیشبرد اهداف سیاسی و توسعه طلبانه بکار رفته است، حالا با چالش‌هایی روبرو شده و اقتصادهای آسیایی برای پیشگیری از تبعات و لطمات احتمالی در آینده،مسیر دلارزدایی را درپیش گرفته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078795/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C