کیشیدا: ژاپن «از طریقی منحصربفرد» به اوکراین کمک می‌کند


تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن که در نخستین سالگرد آغاز جنگ در اوکراین سخن می‌گفت، تاکید کرد که توکیو «از طریقی منحصربفرد» و تا جایی که سیاست محدود صادرات تسلیحاتی این کشور اجازه می‌دهد، به اوکراین کمک خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040340/%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF