کره شمالی عزیمت کیم جونگ اون به روسیه را تایید کرد


تهران- ایرنا- خبرگزاری مرکزی کره شمالی رسما اعلام کرد که کیم جونگ اون رهبر این کشور یکشنبه بعدازظهر با قطار شخصی از پیونگ یانگ عازم روسیه شده است و گروهی از اعضای حزب حاکم و مقام‌های دولتی و نظامی وی را در این سفر همراهی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226179/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF