کره شمالی توافق آمریکا و کره جنوبی را عامل تشدید ناامنی خواند


تهران- ایرنا- «کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی گفت که توافق آمریکا و کره جنوبی برای تقویت بازدارندگی هسته‌ای در برابر پیونگ یانگ باعث تشدید ناامنی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095532/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF