کره شمالی: به رزمایش نظامی واشنگتن و سئول پاسخ محکمی خواهیم داد


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره شمالی بامداد جمعه اعلام کرد که در صورت انجام رزمایش نظامی مشترک بین آمریکا و کره جنوبی، پاسخ محکمی به آن خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032772/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF