کره شمالی: برنامه ماهواره‌ای نظامی ما اقدامی برای مقابله با نظامی‌گری آمریکا در فضاست


تهران- ایرنا- کره شمالی سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه ماهواره‌ای نظامی این کشور اقدامی برای مقابله با نظامی‌گری آمریکا در فضا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253294/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C