کره جنوبی: پهپادهای مسلح پیونگ یانگ تهدید جدیدی برای سئول است


تهران – ایرنا – سئول با ابراز نگرانی در مورد الگوبرداری کره شمالی از جنگ اوکراین و استفاده از پهپادهای تهاجمی، در نظر دارد ماه آینده فرماندهی عملیات پهپاد خود را راه اندازی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204190/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA