کره جنوبی و لهستان ۳۳ تفاهمنامه در زمینه صنایع پیشرفته و انرژی هسته ای امضا کردند


تهران- ایرنا – وزارت صنعت کره جنوبی اعلام کرد شرکت های کره جنوبی و لهستان در مجموع ۳۳ تفاهمنامه با هدف تقویت همکاری در زمینه ژنراتورهای برق هسته ای، ساخت و ساز، باتری و بخش های صنعتی پیشرفته دیگر امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170213/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C