کره جنوبی و انگلیس همکاری درحوزه انرژی هسته ای و صنایع دفاعی را توسعه می دهند


تهران – ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد یون سوک یول رئیس جمهوری این کشور و ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس، در حاشیه نشست گروه هفت در هیروشیما با یکدیگر دیدار و درباره توسعه همکاری های هسته ای و دفاعی گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117092/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C