کره جنوبی و آمریکا رزمایش عملیاتی ویژه مشترک برگزار کردند


تهران- ایرنا – ارتش آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد کره جنوبی و آمریکا رزمایش عملیاتی ویژه مشترک در راستای تقویت ظرفیت همکاری برای مقابله با تهدیدهای نظامی کره شمالی برگزار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270167/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF