کره جنوبی سفیر چین را احضار کرد


تهران- ایرنا- کره جنوبی پنجشنبه سفیر چین در سئول را به دلیل انتقاد پکن از اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی درباره تایوان احضار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089035/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF