کره جنوبی در اجلاس صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گروه ۲۰ شرکت می کند


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد کره جنوبی در هفته جاری عازم مراکش می شود تا در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252243/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0