کره جنوبی به دنبال افزایش همکاری‌های راهبردی با هند


تهران- ایرنا- رئیس جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه نسبت به گسترش همکاری‌های راهبردی ویژه با هند به مناسبت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک این دوکشور ابراز امیدواری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317588/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF