کره جنوبی بزرگترین نمایشگاه محصولات نظامی خود را برگزار می شود


تهران- ایرنا – کره جنوبی بزرگترین نمایشگاه دفاعی و نظامی خود را در هفته جاری برگزار خواهد کرد و هدف سئول از برگزاری این نمایشگاه، تقویت بازار فروش سلاح و محصولات و تجهیزات نظامی ساخت کره جنوبی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260011/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF