کره جنوبی از شهروندان خود خواست سفر به سرزمین های اشغالی را لغو کنند


تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه کره جنوبی امروز یکشنبه پس از آغاز درگیری نظامی فلسطین و رژیم صهیونیستی و افزایش نگرانی های امنیتی از شهروندان خود خواست سفر به سرزمین های اشغالی را لغو کرد یا به واسطه کشورهای ثالث ترک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251669/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88