کاهش نزولات جوی در چین؛ بزرگترین مصرف‌کننده گندم جهان رکورد واردات را می‌شکند


تهران- ایرنا- منابع خبری می‌گویند کمبود شدید نزولات جوی در چین سبب شده تا این کشور که بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده گندم جهان محسوب می‌شود، در سال جاری میزان واردات این غله را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276253/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA