کاهش صادرات سالانه چین برای اولین بار در ۷ سال گذشته


تهران- ایرنا- داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که صادرات سالانه این کشور برای اولین بار در ۷ سال گذشته کاهش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352320/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87