کاهش ارزش یوان برابر دلار در بازار جهانی


تهران – ایرنا – سازمان تجارت خارجی چین اعلام کرد: ارزش یوان ۴۰ پیپ (کمترین واحد ارزش نرخ ارز) برابر دلار آمریکا کاهش یافت و به ۷.۱۱۶۳یوان در برابر هر دلار رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318319/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C