کارگران کره ای از ژاپن غرامت کار اجباری می گیرند


تهران- ایرنا- کره جنوبی و ژاپن روز دوشنبه رایزنی های دیپلماتیک خود را در مورد راه های جبران خسارت قربانیان کره ای کار اجباری در زمان جنگ جهانمی دوم بر اساس احکام سال ۲۰۱۸ دادگاه عالی سئول برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999951/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF