کارشناس چینی: پاسخ تهران بر پایه تدبیر و متانت بود
تهران- ایران- یک کارشناس چینی در رابطه با پاسخ تنبیهی سپاه پاسداران در مقابل اقدام تجاوزگرانه رژیم اسرائیل علیه ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اظهار داشت: پاسخ تهران بر پایه آرامش، تدبیر و متانت صورت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446237/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF