کارشناسان چینی: حمایت یکجانبه آمریکا از اسرائیل آتش تنش‌ها را شعله‌ورتر می‌کند


تهران- ایرنا -به اعتقاد برخی از کارشناسان چینی، تصمیم یکجانبه آمریکا برای ارسال سلاح و کشتی جنگی به اسرائیل پس از حملات حماس، آتش تنش‌ها را شعله‌ورتر خواهد کرد که منجر به بحران انسانی بیشتری خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253477/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7