کارشناسان: بودجه دفاعی چین نشانه آمادگی نظامی است و نه جنگی قریب الوقوع


تهران– ایرنا- تحلیلگران معتقدند افزایش ۷.۲ درصدی بودجه نظامی چین در سال جاری میلادی همانند سال ۲۰۲۳ است و نشان می‌دهد که پکن برای جنگی قریب الوقوع آماده نمی‌شود و صرفا اقدامات محتاطانه راهبردی را برای دفاع از منافع خود در نظر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409775/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8