کارشناسان انرژی چین: فشارهای آمریکا بر بخش هسته‌ای، «کم‌تاثیر» است


تهران-ایرنا-مدیر موسسه مطالعات سیاست انرژی چین در دانشگاه شیامن گفت: کنترل شدید ایالات متحده بر صادرات قطعات مورد نیاز نیروگاه های هسته ای به چین تنها تأثیر محدودی بر بخش انرژی هسته ای این کشور خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207431/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1