کاخ سفید: نباید وضع موجود تایوان به صورت یکجانبه تغییر کند


تهران- ایرنا- جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که نباید هیچ تغییرات یکجانبه‌ای در وضع موجود تایوان از سوی تایپه یا پکن اتفاق بیافتد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85440071/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF