ژاپن و آمریکا برای مقابله با نفوذ نظامی چین، همکاری‌های دفاعی خود را گسترش می‌دهند


تهران- ایرنا- یک دیپلمات آمریکایی امروز (چهارشنبه) در حاشیه دیدار رئیس جمهوری این کشور با نخست وزیر ژاپن، اظهار داشت: واشنگتن و توکیو احتمالا توافق خواهند کرد در قبال چین، همکاری‌های دفاعی خود گسترش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85440922/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C