ژاپن خواستار خویشتنداری فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها شد


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه ژاپن درحالی که خواستار خویشتن داری فلسطین و رژیم صهیونیستی درباره عملیات طوفان الاقصی شد وعده داد ژاپن تلاش خواهد کرد تا آتش بس فوری انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251190/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF