ژاپن خواستار ثبات در تنگه تایوان و چین خواهان عدم مداخله توکیو شد


تهران- ایرنا- مقام‌های ژاپنی در دیدار با مسئولان چینی نسبت به صلح و ثبات در تنگه تایوان تاکید کردند و چینی‌ها نیز خواستار عدم مداخله توکیو در امور تایوان شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079493/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88