ژاپن بر تقویت تحریم روسیه و کمک به اوکراین تاکید کرد

به گفته خبرگزاری تاس ، ایالات متحده تنها کشوری در جهان است که سلاح های هسته ای را در خارج از قلمرو خود مستقر می کند و طرف ژاپنی باید به جاه طلبی های خطرناک رژیم کی یف برای دستیابی به زرادخانه های هسته ای توجه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932052/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

به گفته وی، «۷۷ سال از زمان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی از سلاح هسته‌ای استفاده نشده است و این هرگز نباید تغییر کند.

سفارت روسیه در توکیو در پایان ماه اکتبر اعلام کرد که  دولت ژاپن به رغم اینکه مسکو قصد استفاده از تسلیحات هسته‌ای را نداشته و نباید بی‌اساس برنامه‌های غیرقابل استفاده روسیه را به مسکو نسبت دهد.

به گزارش ایرنا ،  هایاشی که کشورش سال آینده ریاست گروه هفت را برعهده خواهد گرفت ، اعلام کرد که به حمایت از اوکراین، از جمله کمک برای غلبه بر زمستان سخت ادامه خواهد داد.

او ادعاهایی را که بارها از سوی مسکو رد شده است، در مورد تهدید استفاده از سلاح هسته ای توسط فدراسیون روسیه تکرار کرد.