ژاپن بدنبال بازنگری در دستورالعمل‌های دفاعی با آمریکا


تهران- ایرنا- ژاپن در حال بازنگری دستورالعمل‌های همکاری دوجانبه دفاعی با آمریکا در جریان سفر ماه آینده فومیو کیشیدا به واشنگتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971530/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7