ژاپن، آمریکا، استرالیا و فیلیپین رزمایش مشترک دریایی برگزار کردند


تهران- ایرنا -وزارت دفاع ژاپن از برگزاری رزمایش دریایی مشترک آمریکا، استرالیا، ژاپن و فیلیپین در دریای جنوبی چین و در میانه تلاش های چین برای ایجاد مانع در راستای فعالیت های نظامی مانیل خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210459/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF