چین: پرواز هواپیمای آمریکایی برفراز تنگه تایوان صلح را به خطر انداخته است


تهران-ایرنا- چین پس از عبور یک هواپیمای نظامی آمریکایی از تنگه تایوان در روز دوشنبه، اعلام کرد که این اقدام آمریکا صلح و ثبات در این آبراه حساس را «به خطر» انداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042714/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1