چین و سیرالئون بر توسعه همکاری‌های متقابل تاکید کردند


تهران-ایرنا- در دیدار «جولیوس مادابیو »رئیس‌جمهور سیرالئون با رییس جمهور و نخست وزیر چین، ۲ طرف بر توسعه همکاری‌های متقابل تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401793/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF