چین و ترکمنستان روابط را به سطح راهبردی ارتقا می دهند


تهران- ایرنا – همزمان با سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به پکن و ملاقات وی رئیس جمهوری چین، رسانه های رسمی چین از تصمیم و اراده دو کشور برای ارتقای روابط به سطح همکاری و شراکت جامع راهبردی و توسعه همکاری های دوجانبه خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991106/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF