چین و آلمان خواستار همکاری جهانی برای کنترل تنش‌ها شدند
تهران-ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با اولاف شولتس صدر اعظم آلمان با بیان اینکه در شرایط کنونی جهانی همه طرف‌ها باید برای جلوگیری از پیچیدگی و خارج شدن کنترل درگیری‌ها با یکدیگر همکاری کنند، تصریح کرد: طرفین با تمرکز بر صلح و ثبات، به دنبال منافع خودخواهانه نبوده و بر شعله‌ور شدن آتش جنگ ندمند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446185/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF