چین: وتوی قطعنامه آتش‌بس توسط آمریکا، چراغ سبزی به ادامه کشتار در غزه بود


تهران- ایرنا- در پی اقدام آمریکا مبنی بر وتوی پیش‌نویس قطع‌نامه شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه، نماینده چین در سازمان ملل متحد این رای را چراغ سبزی به ادامه کشتار در این منطقه خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393725/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1