چین: هدف ما از تسلیحات اتمی جلوگیری از جنگ‌های هسته‌ای است


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین اعلام کرد که هدف این کشور از تولید تسلیحات اتمی جلوگیری از جنگ‌های هسته‌ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201533/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA